De gemeente Nijefurd is gelegen in het Nationale Landschap Zuidwest -Fryslân. Nederland telt twintig van dergelijke gebieden. In de “Nota Ruimte: ruimte voor ontwikkeling” (2005-2006) van de landelijke overheid is vastgelegd dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van deze gebieden behouden moeten blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt.  (www.VROM.nl, op deze website is ook de PKB-kaart 7, nationale landschappen, te vinden)

 

          

 

 

 Boeiende informatie over het Landschap Zuidwest-Friesland  kunt u vinden in: www.nationalelandschappen.nl/landschap

 

 

 

Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

 

 

======================================================