Samenwerking en overleg

 

Het werkterrein van de Stichting is vrij breed (zie beleidsnotitie en doelstelling) en veronderstelt veel knowhow.

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er zich in onze nabijheid nog twee organisaties bevinden die zich inzetten voor de natuur en het landschap. De een gelegen in de gemeente Gaasterland-Sleat (www.Gaasterland-natuurland.nl), de ander gelegen in de gemeente  Wûnseradiel. Samen met die van Nijefurd vormen zij de Federatie van Organisaties tot Behoud Natuur en Landschap aan de Friese IJsselmeerkust. Regelmatig komen zij bij elkaar om gezamenlijke problemen te bespreken maar ook om van elkaar te leren. Onder de naam van de Federatie treden zij ook naar buiten door bijvoorbeeld zitting te nemen  in het Overlegplatform Natuurmonument Friese Ijsselmeerkust, waarin vertegenwoordigd zijn de Provincie, de gemeenten en een aantal particuliere organisaties . Daarnaast overlegt de Federatie van tijd tot tijd  met de terreinbeherende organisaties,  het Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Voor meer informatie over natuur en landschap in Friesland is het de moeite waard de websites van deze organisaties te bezoeken.

It Fryske Gea is dé vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden in de provincie. (www.fryskegea.nl)

Staatsbosbeheer heeft naast bosbeheer als taken natuurbescherming, landschapsontwikkeling, recreatie en groene gebiedsontwikkeling. (www.staatsbosbeheer.nl) Deze website geeft uitgebreide informatie over de natuurgebieden in Friesland.

 

 

 

 

 

De Stichting is aangesloten bij de Friese Milieufederatie, de koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisatie in Fryslân.  Gezamenlijk zetten zij zich in, aldus de website van de FMF

(www.Friesemilieufederatie.nl), voor vitale en rijke natuur, een

 gezond (leef-)milieu en een gevarieerd landschap. Deze website biedt veel interessante informatie. Voor de gezamenlijke publicaties van de Provinciale Milieufederaties, zie www.natuurenmilieunederland.nl

 

 

======================================================