Oprichting en doelstelling van de Stichting en ontplooide activiteiten

 

In maart 1995 is de Stichting opgericht. Het initiatief tot oprichting van de Stichting is genomen door een groep inwoners die, met het oog op de te verwachten negatieve effecten op natuur en landschap, zich zorgen maakte over bepaalde ontwikkelingen binnen de gemeente Nijefurd op het gebied van recreatie en toerisme en over de plannen tot aanleg van industrie- en bedrijfsterreinen.

 

Vanaf het begin heeft de Stichting haar activiteiten vooral gericht op wat in de statuten wordt genoemd  het instandhouden en zo mogelijk versterken van de natuur-, landschaps-  en milieuwaarden, met name in de gemeente Nijefurd. (art. 2a van de statuten)

Een goed overzicht van de onderwerpen die de Stichting  in dat kader aan de orde heeft gesteld  zijn terug te vinden in de Nieuwsbrieven die in de loop der jaren werden gepubliceerd. (zie onder: “nieuwsbrieven”)

Het signaleren van zaken die de  Stichting als bedreigend voor of als een aantasting van die waarden ziet, is wel haar belangrijkste aktiviteit. Tot op heden heeft dat signaleren vooral bestaan uit het schrijven van brieven naar de gemeente of naar instanties die mede verantwoordelijk zijn voor het plaatselijk ruimtelijk beleid of onderdelen daarvan,  het tweejaarlijks overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening, overleg met bijvoorbeeld het Fryske Gea of met de  zusterorganisaties langs de Ijsselmeerkust. (zie onder: “samenwerking/overleg”)

 

======================================================