Donateurs

 

De Stichting mag zich gelukkig prijzen dat tegen de honderd donateurs haar werk ondersteunen.  Niet alleen geeft dat het bestuur het gevoel er niet alleen voor te staan, maar bovendien  verleent een breed draagvlak in de samenleving  het bestuur meer legitimiteit  in zijn contacten naar buiten.   Meer donateurs zijn dus van harte welkom.   

Donateurs kunnen ook een bijdrage leveren door het signaleren richting bestuur van zaken of ontwikkelingen die in hun ogen een aantasting betekenen van natuur- en/of landschapswaarden. Evenzeer een belangrijke functie.

De stichting is voor haar werk geheel afhankelijk van giften. Ook hiervoor zijn donateurs onmisbaar.

 

 

======================================================