Het bestuur

 

Artikel 3, lid 1,  van de statuten bepaalt dat het bestuur van de Stichting uit tenminste vijf leden dient te bestaan en, lid 3,  dat zij worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Lolke Veenstra, voorzitter

Jan Persenaire, secretaris

Jaring van der Veen, penningmeester

Agatha Schaper

Fokke van den Akker

Reinier Feenstra

Anton van Lingen

  

 

 

 

 

 

 

======================================================